Taikkoneva

Taikkonevan tuulivoimahanke sijaitsee Siikalatvan kunnassa ja koostuu 40 tuulivoimalasta.

Yhteyshenkilö
Marja Meriluoto
Hankekehitys
Projektipäällikkö
PROKON Wind Energy Finland Oy
Pitkäkatu 34 B
65100 Vaasa
Taikkoneva Map

Hankkeen tiedot

- Kunta: Siikalatva

- Voimaloiden lukumäärä: 40

- Voimaloiden kokonaiskorkeus: 300 m

Taikkonevan YVA-selostus ja kaavaluonnos nähtäville

20.03.2024

Taikkonevan tuulivoimapuiston Ympäristövaikutusten arviointiselostus (YVA-selostus) ja tuulivoimapuiston osayleiskaavan luonnos on valmistunut. YVA-selostus ja kaavaluonnos asetetaan nähtäville 20.3-20.5.2024 välisenä aikana.

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA) aineisto löytyy ELY-keskuksen internetsivuilta osoitteesta https://www.ymparisto.fi/taikkonevantuulivoimaYVA

Kaavaluonnokseen on mahdollista tutustua Siikalatvan kunnan internetsivuilla osoitteessa https://siikalatva.fi/asuminen-ja-ymparisto/kaavoitus/kaavoitushankkeet

Taikkonevan YVA-ohjelma ja OAS nähtäville

21.02.2023

Taikkonevan tuulivoimapuiston Ympäristövaikutusten arviointiohjelma (YVA-ohjelma) ja tuulivoimapuiston osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) asetetaan nähtäville 22.2-24.3.2023 välisenä aikana.

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA) aineisto löytyy ELY-keskuksen internetsivuilta osoitteesta https://www.ymparisto.fi/taikkonevantuulivoimaYVA

Taikkoneva hanke etenee

24.03.2022

Puolustusvoimat ovat antaneet hankkeesta myönteisen lausunnon 16.03.2022. Seuraava vaihe on YVA-ohjelman laatiminen, joka on suunnitelma tarvittavista selvityksistä ja arviointimenettelyn järjestämisestä hankkeen ympäristövaikutusten arvioimiseksi.