23. syyskuuta 2019

Prokonin sähköntoimitukset Googlelle kasvuun uuden sopimuksen myötä

• Prokonin kehittämä Mutkalammin tuulivoimapuisto on teholtaan 250 MW (megawattia)

• Prokon on sopinut kaupasta, jossa 80% Mutkalammin omistuksesta siirtyy Neoenille

• Prokonin ja Neoenin omistama projektiyhtiö on solminut 130 MW (megawatin) PPA-sopimuksen (Power Purchase Agreement) Googlen kanssa

Vaasa. Prokon, yhteistyökumppaninsa Neoenin kanssa, on solminut jo toisen pitkäaikaisen sähkönostosopimuksen amerikkalaisen teknologiayhtiö Googlen kanssa. Nyt solmitulla sopimuksella Google ostaa 130 megawattia Kannuksen, Kalajoen ja Kokkolan alueille rakennettavan Mutkalammin tuulivoimapuiston suunnitellusta 250 megawatin kokonaiskapasiteetista. Tuulivoimapuiston rakennustyöt käynnistyvät alkuvuodesta 2021 ja suunniteltu käyttöönotto tapahtuu seuraavan vuoden lopussa. Sähköntoimitukset alkavat 2022.

Suomen Prokon on suunnitellut ja kehittänyt Mutkalammin tuulivoimapuiston viime vuosien aikana. Aiemmin tänä vuonna 80% Mutkalammin hankkeesta myytiin yhteistyökumppani Neoenille, Ranskan johtavalle uusiutuvan energian tuottajalle.

Mutkalampi on jo toinen Prokonin ja Neoenin yhteistyöhanke. Ensimmäinen, Närpiön Hedetissä rakenteilla oleva 81 megawatin tehoinen tuulivoimapuisto, otetaan käyttöön vuoden 2020 alussa. Sen sähköntuotanto menee kokonaisuudessaan Googlelle viime vuonna solmitun vastaavanlaisen pitkäaikaisen ostosopimuksen nojalla.

”Tämän kokoluokan tuulivoimahanke, ja PPA-sopimus Googlen kaltaisen toimijan kanssa, on merkittävä saavutus organisaatiollemme.” sanoo Prokon CEO Dr. Henning von Stechow. ”Jo toinen PPA-sopimus osoittaa tällaisen toimintamuodon voivan olla kannattava vaihtoehto valtion tuotantotuelle. Prosessin aikana Neoen on jälleen osoittanut olevansa luotettava ja osaava kumppani, jonka kanssa jatkamme mielellämme yhteistyötä tulevaisuudessakin.”

Suomen Prokonilla on yhä tärkeämpi sija yhtiön toiminnassa. Prokonin muut tuulivoiman kehityshankkeet Suomessa etenevät suunnitellusti ja tulevat rakennusvaiheisiin lähivuosina. Vaikka Prokonin päämarkkina on Saksassa, alleviivaa nyt saavutettu sopimus koko eurooppalaisen tuulivoimatoimialan merkitystä Prokonille.

---

Prokonista

Yli 39 000 jäsenen omistama Prokon Regenerative Energien eG on Saksan suurin uusiutuvan energian osuuskunta. Yhtiö tuottaa ja toimittaa sähköä pelkästään uusiutuvista energialähteistä. Prokon perustettiin vuonna 1995, toiminta Suomessa alkoi 2012. Prokon keskittyy toiminnassaan maatuulivoimahankkeiden suunniteluun, kehittämiseen ja rakentamiseen, sekä tuulivoima-puistojen operoimiseen ja ylläpitoon. Tällä hetkellä (09/2019) Prokon vastaa 65 tuulivoimapuistosta Saksassa ja Puolassa, yhteisteholtaan yli 680 megawattia. Lisäksi yhtiö toimittaa sähköä kotitalouksille kaikkialla Saksassa.