Hedet

Hedet ligger i Närpes kommun. Projektet består av 18 vindkraftverk och är i produktion.

Från och med år 2018 har projektet utvecklats i samarbete med Neoen.

Hedet Master Plan

Projektinformation

- Kommun: Närpes

- Antal vindkraftverk: 18

- Totalhöjd: 210 m

- Nominell effekt: 81 MW

Ladda ner delgeneralplan

Hedet Master Plan

Hedet

PDF, Datastorlek: 3.15 MB -

Byggandet av Hedets vindkraftspark

Prokons 81 MW vindkraftpark Hedet är nu i fullt bruk

01.07.2020

Vindkraftparken Hedet i Närpes är från och med idag officiellt i full drift. Det tyska energikooperativet Prokon och den franska tillverkaren av förnybar energi Neoen har framgångsrikt byggt 18 vindkraftverk. Som en del av ett el-leveransavtal (PPA) levereras alla 81 megawatt som produceras av turbinerna uteslutande till teknikleverantören Tuike Finland, ett dotterbolag till Google LLC.

Efter att den sista turbinen restes, redan i december 2019, har alla nödvändiga tester på de 18 Nordex N-149 / 4.0-4.5 turbinerna avslutats och vindkraftparken är nu officiellt i fullt bruk. Vindkraftparken är den första av tre projekt, som ägs av Prokon och Neoen, att nå sin fulla produktion.

”Att avsluta byggnadsskedet för det första av våra projekt i Finland är ett viktigt steg för oss”, säger Prokon Finlandschef Michael Sandberg. ”Att ha vindkraftverk i full drift lyfter generellt vår verksamhet i Finland till en ny nivå. Det visar att vi kan uppnå de ambitiösa mål vi har satt upp.”

Prokon och Neoen: Avtal med Google att leverera förnyelsebar energi från vindpark i Finland

11.09.2018

Prokon Finland, ett dotterbolag till Prokon Regenerative Energien eG, Tysklands största energikooperativ och Neoen, Frankrikes ledande producenten av enbart förnyelsebara energi, har tecknat ett elleveransavtal med Google, för att tillhandlahålla grön elektrictet till dess datacenter i Finland

Google kommer att köpa all producerad elektricitet från den 81 MW stora vindparken Hedet, som ägs till 80% av Neoen och 20% av Prokon.

Vindparken Hedet är beläget nära Övermark i Närpes, västra Finland. Vindparksprojekted startades upp av Prokon år 2012, 2017 anslöt sig Neoen till projektet. Byggnation av vindparken kommer att inledas i slutet av år 2018 för att vindparken skall vara redo för strömproduktion vid årslutet 2019-2020. Hedets vindpark kommer att bestå av 18 vindkraftverk med en total effekt på 81 MW.

Vindparken blir den största hittills att förverkligas av de parker Prokon planerat i Finland. Prokon planerar ytterligare 400 MW vindkraft i Finland. Hedet är Neoen’s första projekt i Finland och med mera på kommande.

Henning von Stechow, Prokons styrelse: ”En PPA (elleveransavtal), genom vilka ett företag kan köpa elektricitet direkt från en oberoende elproducent är en växande trend. De skapar ömsesidiga fördelar för alla berörda parter och innebär ett allt mer fungerande alternativ till statliga produktionsstöd. Som ett stort kooperativ inom förnyelsebar energi med betydande verksamhet i Tyskland, Polen och Finland, har Prokon sedan en tid utvärderat detta alternativ. Den här typen av avtal, som vi nu tillsammans med vår affärspartner Neoen slutit med Google, är vi stolta över och vi hoppas kunna säkra många fler liknande avtal i framtiden.”

Byggnadslov för Hedet vindkraftspark

11.05.2017

Byggnadsloven för 18 vindkraftverk på Hedet vindparksområde vann laga kraft 25.4.2017.

Delgeneralplanen för Hedet vindkraftspark i Närpes har vunnit laga kraft

2.01.2017

Hedet vindparksprojekt bestående av 18 vindkraftverk beläget i Närpes passerade en viktig milstolpe när delgeneralplanen vann laga kraft den 13 december 2016.