default_mobilelogo

PROKON Wind Energy Finland Oy

11.05.2017

Rakennusluvat Mutkalammin tuulivoimahankkeen kaikille 76 tuulivoimalalle

Kaikkien 76 tuulivoimalan rakennusluvat ovat voimassa Mutkalammin tuulivoimahankkeessa, kun Kalajoen kaupungissa sijaitsevalla Mökkiperä-Pahkamaan tuulivoima-alueella 31 rakennuslupaa ovat saaneet lainvoiman 14.4.2017. Kalajoen kaupungin rakennusluvat on sidottu Mökkiperä-Pahkamaan tuulivoima-alueen osayleiskaavan lainvoimaisuuteen.