default_mobilelogo

PROKON Wind Energy Finland Oy

28.11.2016

Osayleiskaavaehdotus hyväksytty Hyrynsalmen kunnanvaltuustossa

Hyrynsalmen kunnanvaltuusto hyväksyi Lumivaaran tuulivoimapuiston osayleiskaavaehdotuksen 16.3.2016. Osayleiskaavasta on tehty valitus Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen.