default_mobilelogo

PROKON Wind Energy Finland Oy

2.12.2014

Lumivaaran YVA-selostusvaiheen yleisötilaisuus 15.12.2014

Prokon Wind Energy Finland Oy:n Hyrynsalmen Lumivaaran itärinteelle Määtänkuljun alueelle suunnitteleman tuulivoimahankkeen YVA-menettelyä koskeva yleisötilaisuus järjestetään maanantaina 15.12.2014 Hyrynsalmen kunnantalon valtuustosalissa (osoite Laskutie 1, Hyrynsalmi) klo 17.30 alkaen. Kaikki asiasta kiinnostuneet ovat tervetulleita kuuntelemaan ja keskustelemaan tuulivoimahankkeesta.

Ympäristövaikutusten arviointiselostus on nähtävillä 2.12.2014─23.1.2015. Jokaisella on oikeus esittää mielipiteensä ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta. Kannanotot tulee toimittaa 23.1.2015 mennessä Kainuun ELY-keskukselle. Kuulutus ja arviointiselostus tulevat nähtäville Kainuun ELY-keskuksen verkkosivuille: Lumivaara.