default_mobilelogo

PROKON Wind Energy Finland Oy

04.12.2017

Osayleiskaavaehdotus hyväksytty Isonkyrön kunnanvaltuustossa

Isonkyrön kunnanvaltuusto hyväksyi Kattiharjun tuulivoimapuiston osayleiskaavaehdotuksen 30.11.2017. Kaava mahdollistaa 14 voimalan rakentamisen kaavoitetulle alueelle. Kaava-aineistoon voi tutustua osoitteessa https://projektit.fcg.fi/projektit/isokyro_kattiharju/