11. syyskuuta 2018

Prokon ja Neoen: Sopimus Googlen kanssa uusiutuvan energian toimituksesta tuulivoimapuistosta Suomessa

Prokon Finland, joka on Saksan suurimman uusiutuvan energian osuuskunnan, Prokon Regenerative Energien eG:n tytäryhtiö, sekä Neoen, joka on johtava itsenäinen yksinomaan uusiutuvan energian tuottaja Ranskassa, ovat allekirjoittaneet sähköntoimitussopimuksen Googlen kanssa sähkön toimittamiseksi datakeskukseen Suomessa.

Google ostaa kaiken tuotetun sähkön 81 MW:n Hedet-tuulipuistosta, jonka omistavat Neon 80% ja Prokon 20%.

Hedet-tuulipuisto sijaitsee lähellä Ylimarkun kylää Närpiössä Länsi-Suomessa. Prokon aloitti tuulivoimahankkeen vuonna 2012 ja Neoen tuli projektiin mukaan 2017. Tuulipuiston rakentaminen alkaa vuoden 2018 lopulla niin, että se olisi valmis sähköntuotantoon vuoden 2019 loppuun mennessä. Hedetin tuulipuisto koostuu 18 tuulivoimalasta, joiden kokonaisteho on 81 MW.

Tuulipuisto on suurin Prokonin tähän mennessä suunnittelema ja toteutettu puisto Suomessa. Prokon suunnittelee lisäksi tuulivoimaa 400 MW edestä. Hedetin tuulipuisto on Neoenin ensimmäinen Suomessa ja niitä tulee lisää.

Henning von Stechow, Prokonin hallituksen jäsen: ”PPA (sähkösopimus), jonka kautta yritys voi ostaa sähköä suoraan riippumattomalta sähköntuottajalta, on kasvava kehityssuunta. Ne tuovat molemminpuolista hyötyä kaikille osapuolille ja ovat yhä toimivampi vaihtoehto julkisille tuille. Prokon, joka on suuri uusiutuvan energian tuottaja ja jolla on merkittävää liiketoimintaa Saksassa, Puolassa ja Suomessa, on tutkinut tätä vaihtoehtoa jonkin aikaa. Olemme hyvillämme ensimmäisestä tämän tyyppisestä sopimuksesta Googlen kanssa, jossa olemme nyt mukana yhdessä kumppanimme Neoenin kanssa, ja toivomme saavamme tulevaisuudessa yhä useampia vastaavanlaisia sopimuksia.”

Prokon Illustration Leistungsstark